Älvpromenaden, Tengbom. Foto: Felix Gerlach.

Älvpromenaden

Älvpromenaden i Karlstad, Tengbom.

Karlstad kommun skulle utveckla ett av stadens bästa lägen vid Klarälven. Med Tengboms hjälp förvandlades parkeringar och trafikytor till ett stämningsfullt stråk vid älven – en välkomnande plats där då möter nu. Projektet omfattade en upprustning av kajstråk i centrala Karlstad på sträckan mellan Stadshotellet och Sandgrundsparken. Kör- och parkeringsytor skulle bli torg- och gångstråk. Den arkitektoniska grunden för platsen blev ett enhetligt och vackert golv i sten, där fotgängare, cyklister och bilar i gångfart samsas. Förr var platsen en marknadsplats med homogent markmaterial, från fasad till kaj. Materialvalet föll på granitstenar i olika storlekar och ytbehandlingar, som även skulle få markytan att glittra i symbios med älven. ”Timmerflottningen” blev arbetskonceptet och tog sig i form av fyrkantstockar som utgör delar av kajstråkets gångyta, bryggor, pergolor och ”sitt-öar”. 2019 invigdes Älvpromenaden – en rofylld plats för stadens människor att njuta av.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.