Älvpromenaden, Tengbom. Foto: Felix Gerlach.

Älvpromenaden

Älvpromenaden i Karlstad, Tengbom.

Karlstad kommun skulle utveckla ett av stadens bästa lägen vid Klarälven. Med Tengboms hjälp förvandlades parkeringar och trafikytor till ett stämningsfullt stråk vid älven – en välkomnande plats där då möter nu. Projektet omfattade en upprustning av kajstråk i centrala Karlstad på sträckan mellan Stadshotellet och Sandgrundsparken. Kör- och parkeringsytor skulle bli torg- och gångstråk. Den arkitektoniska grunden för platsen blev ett enhetligt och vackert golv i sten, där fotgängare, cyklister och bilar i gångfart samsas. Förr var platsen en marknadsplats med homogent markmaterial, från fasad till kaj. Materialvalet föll på granitstenar i olika storlekar och ytbehandlingar, som även skulle få markytan att glittra i symbios med älven. ”Timmerflottningen” blev arbetskonceptet och tog sig i form av fyrkantstockar som utgör delar av kajstråkets gångyta, bryggor, pergolor och ”sitt-öar”. 2019 invigdes Älvpromenaden – en rofylld plats för stadens människor att njuta av.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.