Alsike park, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes

Alsike park

Alsike park i Knivsta, Nivå landskapsarkitektur.

I Alsike planeras för en ny stad med 2000 nya bostäder och en järnvägsstation mellan Uppsala och Arlanda. En stadsdelspark om 2,4 ha blir den huvudsakliga offentliga mötesplatsen. En första etapp av parken är en informell lek- och sportanläggning som byggs tidigt i processen, tillsammans med en ny skola som finns på plats när den nya staden börjar ta form. Programmet för parken är framtaget i nära samarbete med skolan och kommunens fritidsverksamhet. Parken har en strukturell uppbyggnad med en inramande lövskogslund kring en sammanhängande gräsyta med plats för bollspel och lek. I den omkringliggande lunden anläggs gläntor med aktiviteter. Träden utgör en skogsplantering med småplantor, som under de kommande femton åren gallras till en uppvuxen lund.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.