Väg 140. Foto: Johanna Sundström.

Cykelväg Gotland

Väg 140, Klintehamn–Västergarn, en ny gång- och cykelväg på
Gotland är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Att cykla på Gotland är ett begrepp. Naturen, blommorna och dofterna är alltid nära. På stigar och smala grusvägar är man ostörd och trygg, men på huvudvägarna är trafiken periodvis tung. Cykelvägnätet byggs ut efterhand. Landskapet är känsligt, det är lätt att det blir fult. Men med lyhördhet och gedigen kunskap om byggande kan en ny väg passas in, som en självklar del av landskapet. Det har man lyckats med när gång- och cykelvägen söderut från Visby byggts ut från Västergarn till Klintehamn.

Det är ett anspråkslöst projekt, utfört med standard i material och element men utan de slentrianmisstag som tyvärr är vanliga i de vardagliga projekten. Dialogen med olika aktörer har varit konstruktiv och påverkat cykelvägens utformning. Gotlands unika vägkantsflora har lyfts fram och cyklisten kan uppleva landskapets alla olika skiftningar under sin färd. Cykelvägen mellan Klintehamn och Västergarn visar hur en bra process med gott samarbete mellan beställare, konsult och entreprenör – från upphandling till uppföljning – skapat förutsättningar för god arkitektur. Detta lyckade projekt har dessutom hållit såväl tidplan som budget.

Projektfakta

Arkitekt

 • Sweco

Beställare

 • Trafikverket

Ansvariga

 • Kristina Forssbeck Nyrot, landskapsarkitekt LAR/MSA – Ansvarig landskapsarkitekt plan och FU / Uppdragsledare FU och byggplatsuppföljning
 • Katarina Hawby, landskapsarkitekt LAR/MSA – Landskapsarkitekt plan och FU / Ansvarig landskapsarkitekt byggplatsuppföljning

Medverkande

 • Mats Pettersson, Sweco – Uppdragsledare FU och byggplatsuppföljning
 • Susanna Broström landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco – Uppdragsledare planskede
 • Oskar Svensson, Sweco – Ansvarig vägprojektör planskede
 • Jenny Dorell, Sweco – Ansvarig miljö
 • Kaj Almqvist, Sweco – Naturmiljö
 • Clas Ternström, Sweco – Kulturmiljö
 • Adnan Kasic, Sweco – Ansvarig broprojektör
 • Martin Bergkvist, Sweco – Väg- och markprojektör
 • Erik Sjödahl, Sweco – Ansvarig Avvattning
 • Greta Lindell, GL Konsultbyrå – Byggplatsuppföljning på plats
 • Platschef Magnus Isaksson
 • Projektering bygghandling
 • Mats Berg, projektledare Trafikverket
 • Katarina Leskinen, projektingenjör Trafikverket
 • Zainab Farrah, projektingenjör Trafikverket
 • Ylva Milde och Malin Samuelsson, miljöstöd Trafikverket
 • Mats Remgård, vägutformare Trafikverket
 • Elin Thurhammar, markförhandlare Trafikverket

Totalentreprenör

 • Nybergs Entreprenad (NCC)
 • Platschef Magnus Isaksson
 • Projektering bygghandling Ciscon, uppdragsledare Stefan Wallin