Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anders Bobert.

Vinnare av Guldstolen 2021

Kunskapshuset i Gällivare vinner Guldstolen 2021, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa inredning.

Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.
Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.

Inredningens delar har med stor skicklighet flätats samman. Utsidan blir insidan och den röda tråden löper vidare; från de bastanta kraftfullt röda sittmöblerna och den skulpturala mörkt linoljefärgade ståltrappan med sina tvinnade trapplopp till den lekfullt utformade belysningen, lätt, sirlig och grafisk. Årets vinnande interiör är varm, välkomnande och öppen för alla.

Juryns vinnarmotivering

Juryns motivering till nomineringen

Här huserar stadens samlade vuxen- och gymnasieutbildningar. Verksamhetens behov har resulterat i välstuderade planlösningar med diagonala stråk som löper och genomkorsar lokalerna i flera riktningar. Fönsterplaceringar tillåter den lågt stående vintersolens ljus att svepa in. Inredningen är inspirerad av bygden: kulturen, landskapet, gruvan. Möblerna är bastanta men flexibla, belysningen är lekfullt grafisk i korridorer och hemvister medan matsalens projektspecifika sirliga armaturer är inspirerade av fiskespön. Stora dörrhandtag och skärmtak i glänsande koppar vittnar om genomtänkt och förankrad formgivning. Närheten till fjällvärlden och den samiska kulturen är påtaglig och avspeglas förutom i projektets starka färgsättning även i den integrerade konsten.

Skolans verkstäder syns inåt och utåt mot det kommersiella stråket. Eleverna tycks trivas, det märks på de rena och prydliga lokalerna. Längs östfasaden finns skyltfönster där yrkesprogrammens elever kan visa upp och sälja sina alster och därigenom få en koppling till samhället och världen som väntar efter utbildningen. Även andra samhällsfunktioner ryms. Kommunfullmäktige sammanträder i en högt belägen sal med björknäverbeklätt talarpodium och Gällivares invånare välkomnas att röra sig genom byggnaden för att befolka det interiöra torget, som är nav för mötesplatser och utbildningslokaler.

Projektfakta

Ansvarig

  • Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA (MAF), generalkonsult, uppdragsansvarig
  • Jonas Jakobsson, byggingenjör (MAF), projekteringsledare
  • Jonas Hermansson, inredningsarkitekt MSA (Liljewall), handläggande inredningsarkitekt
  • Harald Gamrell, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), uppdragsansvarig arkitekt
  • Lars Olausson, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), handläggande arkitekt, gestaltningsansvarig
  • Johan Brendelökken, byggingenjör (Liljewall), uppdragsledare

Byggherre

  • Gällivare kommun

Medverkande

  • Johan Lindkvist (Liljewall), handläggande byggnadsingenjör
  • Veronica Sundqvist, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), handläggande arkitekt, programhandling och systemhandling
  • Oskar Eriksson (MAF), BIM-ansvarig