Hur kan arkitektbranschen spegla stadens mångfald?

I projektet Urban Academy har Malmö stad undersökt hur väl arkitektbranschen speglar stadens mångfald. Vilka är det som tolkar och gestaltar våra gemensamma livsmiljöer?

Över 800 deltagare har engagerat sig genom bland annat workshops och enkätundersökningar. Nu ska en ny plattform etableras som mobiliserar aktörer över hela branschen för att gemensamt kunna vidta åtgärder.

Under denna break-out session har Malmö stad bjudit in deltagare från projektet som berättar om både egna upplevelser och konkreta förslag på åtgärder som nu ska genomföras. Genom bred samverkan säkrar vi ett fortsatt arbete för en mer representativ och inkluderande samhällsbyggnadsbransch.

Medverkande

Från vänster: Haydar Alward, Duha Al-Taay, Samuel Martin och Emina Kovacic.
  • Haydar Alward, arkitekt och vice ateljéchef Fojab.
  • Duha Al-Taay, civilingenjörsstudent Lunds universitet.
  • Samuel Martin, arkitekt och Affärsutvecklare Sweco
  • Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter och stadsarkitekt i Karlshamn.

Moderator är Hanna Irvenå, programarkitekt Malmö stad.

Mer om Arkitekturgalan