Nu ställer vi om arkitekturen

Årets gala har omställning som övergripande tema – både av evenemanget i sig, men kanske främst i samhället i stort och för arkitekterna som profession.

Arkitekturgalan utvecklas, tillsammans med samarbetspartners, till en plattform där olika nätverk möts. Övergripande tema är förändring och transformation – en omställning både av evenemanget i sig, men kanske främst i samhället i stort och för arkitekterna som profession. Arkitekten har ledartröjan, men förändring kan endast göras tillsammans med andra.

Inbjudna talare inspirerar, men programmet vill även utmana och uppmanar till utökade former av samarbeten.

Under dagen tar vi avstamp i våra priser och belönar/pratar om arkitektur tillsammans med såväl byggherre och arkitekt – om det som ger förutsättningar (politiken), där det händer (kommunen) och de för vilka de flesta projekt görs (allmänheten som ”brukare”). Vinnarna av presenteras med ett större fokus på varför projekten vinner och processen som lett dit. Ett mer detaljerat program med talare och aktiviteter kommer senare.

Yrkesroll i förändring

Arkitektens yrkesroll är också i förändring – för att vara den nyckelspelare som kan ta sig an stora samhällsutmaningar krävs mod, kunskap och nya former av nätverk. Inbjudna talare inspirerar, men programmet vill även utmana och uppmanar till utökade former av samarbeten. Med break-out-sessions och ett ”torg” med en mängd olika projekt och frågeställningar ger vi varje deltagare möjlighet att skräddarsy sitt event. I alla delar lyfts arkitekturen som central för att ta sig an dagens utmaningar – såväl klimatrelaterade, som politiska och ekonomiska. Sorlet mellan föreläsningar, samtal över en kaffe och dialog med nyfunna kollegor blir en lika viktig del av eventet som att lyssna in när projekt presenteras.

Första gången i Malmö

Tidigare har Arkitekturgalan oftast ägt rum i Stockholm. I år förflyttar den sig till Malmö – för att lyfta lokala exempel på hur en specifik plats på ett inspirerande sätt arbetar med arkitekturen som dirigent och ledare i flera angelägna projekt. Till programmet knyts även lokala projektbesök, vilket ger eventet en större platsspecifik dimension än tidigare.

Förändring kan aldrig komma ur ensidiga perspektiv eller gamla invanda metoder – vi behöver alla en bred palett av olika, goda, exempel, av vilda drömmar och av konstruktiva idéer för att våga ta sats mot en ny framtid.

Välkomna att bli del av den pågående omställningen!

Mer om Arkitekturgalan 2024