Vinnare av Landmärket 2022
Vinnare 2022
Vinnare Landmärket 2022

Park och djungellekplats i Helsingborg vinner pris

Dockanparken med Djungellekplatsen i Helsingborg vinner Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2022.

Juryns motivering – nominering

En torrdocka i Helsingborgs hamnområde har fått en ny roll tack vare en stark originalitet i utformningen. Dockanparken, som ligger i ett läge invid den täta, trafikerade staden, tar fasta på de effektfulla kontrasterna med det öppna sundet och platsens hamnhistoria men tar också ett oväntat språng ut i fantasins värld.

Utformningen utgår från den karaktärsfulla miljön men tillför ett andrum och nytänkande upplevelser. I stället för att riva och utplåna tidens spår, förstärks på ett häftigt sätt platsens karaktär och relation till sin kontext. Havets närvaro förstärks med ett vattenfall och referenserna till hamnhistoria syns i varsamt sparade båtdetaljer, containerväggar till skydd mot bullrande trafik och återkommande gul signalfärg som effektfullt knyter ihop helheten.

Den gamla varvskranen har blivit ett uppdaterat landmärke och dess svävande plattform en scen. Växtmaterial och lekutrustning flätar övertygande ihop hamnkaraktären med temat ”djungel”, som barnen själva valt. Det är ett överraskande och humoristiskt inslag som ger såväl besökare som boende i det nya grannskapet ett populärt nytt utflyktsmål.

Juryns vinnarmotivering

Helt nära stadens larm, men bortom dess faror, gör vinnaren en riktigt bra parks viktiga jobb. Den gamla dockan ligger tryggt avskärmad i en utmanande miljö. Med sitt oväntade språng ut i fantasins värld har den genomgått en djärv adaption till nutida behov och platsens förutsättningar. Från idé till det högklassiga genomförandet visar vinnaren hur ett ambitiöst, lyssnande och idogt arbete för in industriarvet i samtiden.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Park i Uppsala nominerad till pris
Landmärket

Park i Uppsala nominerad till pris

Karavan Landskapsarkitekter AB
Siegbahnsparken är en av fyra nominerade till Landmärket 2022.
Torg och gata nominerat till arkitekturpris
Landmärket

Torg och gata nominerat till arkitekturpris

Land Arkitektur
Hertig Johans torg i Skövde är en av fyra nominerade till Landmärket 2022.
Park och lekplats i Helsingborg kan vinna pris
Landmärket

Park och lekplats i Helsingborg kan vinna pris

Helsingborgs stad och Arkitekterna Krook & Tjäder arkitekter i Malmö AB
Dockparken med Djungellekanär en av fyra nominerade till Landmärket 2022.