Nominerad Landmärket 2020

Paradiset vinner landskapsarkitekturpris

Paradiset i Vallastaden i Linköping vann Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020.

Juryns motivering

En färgglad träportik välkomnar oss till Paradiset, en ny slags park med odlandet i centrum. Här kan besökaren följa odlingarnas variationer genom årstiderna, förstå hur grönsaker och frukt blir till, se hur en äng blommar. Parken har en slående enkel form – men ett rikt innehåll som gynnar en mångfald av organismer, både under och ovan mark.

Stämningen är drömsk, som från en annan tid. Ett landskap med kullar och ängar ramar in parken mot omgivande, storskalig jordbruksmark. Smala stigar löper i fria former över kullarna och skapar kontakt med världen utanför. Fruktlundar varvas med annan odling längs en mittgång som löper som en ryggrad genom parken. De prunkande odlingslotterna bildar små gemenskaper, där odlare och parkbesökare kan mötas. Även material och möblering bidrar till känslan av enkelhet; det är genomgående grus, gräs, slamfärgade redskapsskjul, enstaka lekredskap och små torgstånd i trä för barnen.

Den anspråkslösa gestaltningen inspirerar till ett friare samspel mellan människa och natur. Här kan man bara vara, odla eller ställa till med stora marknader och fester. Paradiset är en plats som kommer att växa tillsammans med de som brukar den.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Broparken – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2020
Landmärket

Broparken – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2020

White Arkitekter
Broparken i Vallastaden i Linköping var en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020.