Nominerad Landmärket 2020

Broparken – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2020

Broparken i Vallastaden i Linköping var en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020.

Juryns motivering

“I Broparken har ett brant krondike transformerats till en urban bäckravin som utgör själva livsnerven igenom den tätbebyggda stadsdelen Vallastaden. Parkens utformning ger möjlighet för bäcken att växa eller dra sig tillbaka – och väcker nyfikenhet på naturens egna processer. I en tid av stigande temperaturer erbjuder Broparken skugga och närhet till vatten.

Den nedsänkta parken är en sällsam värld i sig själv, med insektssurr, naturlek och vattenkontakt. Överstora flätade trälampor och färgglada broar ger naturen en fantasieggande inramning som tar avstamp i de brokiga byggnaderna runtom. Träbryggor, stödmurar och sittstenar är omsorgsfullt placerade för att öka tillgängligheten till vattnet längs de branta slänterna. Längs bäckens södra sida finns vildare platser för lek, med spänger som snirklar sig fram genom vass och frodiga strandplanteringar. Från parkens olika nivåer finns gångstråk som leder vidare till bebyggelsen intill.

Broparken är ett sprakande växtstråk som förändras över året, där vattnets rörelse och växternas kretslopp ger tydliga avtryck i parkens utformning. Broparken, invigd 2016, är också en påminnelse om att gröna rum behöver tid för att utvecklas.”

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Paradiset vinner landskapsarkitekturpris
Landmärket

Paradiset vinner landskapsarkitekturpris

02landskap
Paradiset i Vallastaden i Linköping var en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020.