Nominerad Kasper Salin-priset 2018

Vacker ateljébostad nominerades till framstående pris

En ateljébostad på Gotland var en av fyra som nominerades till Kasper Salin-priset 2018.

Juryns motivering

Huset, en nybyggd ateljébostad på södra Gotland, har ett ovanligt, personligt uttryck. Arkitekturen skapar en mångfald av rumsliga kvaliteter såväl inomhus som utomhus. Flera av byggnadens fasader kan öppnas så att huset blir användbart från flera håll. Byggherrens önskemål om att huset ska möjliggöra ett antal specifika situationer ger en rad intressanta samband. Rummen får flera användningsmöjligheter: en del riktat även till ett publikt och kollektivt användande, andra till mer sinnliga värden. Fasaden är putsad i enlighet med regler för området. Även insidan har fått samma materialitet och kulör. I kontrast skapar en raffinerad volym i trä visuella och funktionella relationer mellan bostadens olika delar och våningsplan. Detaljerna är väl uttänkta och genomförda med stor omsorg och skicklighet. Det är resultatet av ett aktivt samarbete mellan arkitekt, byggare och beställare, vilket präglar huset och ger en taktil dimension som inspirerar.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Museum nomineras till framstående pris
Kasper Salin-priset

Museum nomineras till framstående pris

Wingårdhs & Wikerstål arkitekter
Nya Nationalmuseum i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.
Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris
Kasper Salin-priset

Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris

Bjarke Ingels, Finn Nørkjaer, Jakob Lange och Per Bo Madsen
79&Park är ett bostadskvarter i Stockholm och var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.