Nominerad Kasper Salin-priset 2018

Museum nomineras till framstående pris

Nya Nationalmuseum i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.

Juryns motivering

I den historiska miljö som Nationalmuseum utgör blir restaureringen, med om- och tillbyggnader, ett lågmält och samtidigt kraftfullt uttryck av sin tid. Projektet är komplext och den arkitektoniska styrkan – att återställa, samordna och förenkla inom befintlig struktur – tillför interiören nya kvaliteter. Med subtila grepp tydliggörs såväl rum som rörelser genom byggnaden.

Kontakten med omgivningen och mellan husets olika delar stärks, både visuellt och fysiskt. Justerade golvnivåer, ett hisstorn och nya glastak över de två befintliga innergårdarna, som nu får naturligt dagsljus, är de största förändringarna. De fint avvägda tilläggen anpassar sig till det historiska, samtidigt som de ges en nutida gestaltning. Omsorg om detaljer, materialval och ett hantverksmässigt genomförande gör att de väl skriver in sig i det äldre husets kontext. Sinnrika lösningar – konstruktiva, tekniska och akustiska – ger både funktion och dekorativ kvalitet till byggnaden som helhet.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris
Kasper Salin-priset

Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris

Bjarke Ingels, Finn Nørkjaer, Jakob Lange och Per Bo Madsen
79&Park är ett bostadskvarter i Stockholm och var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.