Nominerad Kasper Salin-priset 2018

Saluhall nominerades till prestigefyllt arkitekturpris

Saluhallen i Malmö var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.

Juryns motivering

Ett tidigare övergivet godsmagasin från 1800-talet, har blivit en ny destination i ett område i utveckling. Med små medel och genom ett smart utnyttjande av en svårbyggd tomt i Malmös äldre hamnkvarter har magasinet omvandlats till en central handels- och mötesplats. Genom att respektfullt använda befintlig tegelstruktur och göra omsorgsfulla tillägg har arkitekturen skapat förutsättningar för nytt liv. Tillbyggnader samverkar med den äldre strukturen, vilket lyfter och förädlar kvaliteter på plats. Invändigt skapas generösa öppna ytor, som är lätta att ta i bruk för såväl handlare som besökare.

Med ambitionen att behålla ett industriellt uttryck kompletteras tegelarkitekturen med tillägg i rosttrögt stål. En till synes oattraktiv yta, mellan tillbyggnaden och ett parkeringshus, har förvandlats till ett attraktivt uterum med promenadstråk som tillför stora stadsmässiga kvaliteter. Genom sin småskalighet, informella karaktär och starka personlighet skapar Saluhallen ett nytt viktigt socialt rum i staden.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Museum nomineras till framstående pris
Kasper Salin-priset

Museum nomineras till framstående pris

Wingårdhs & Wikerstål arkitekter
Nya Nationalmuseum i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.
Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris
Kasper Salin-priset

Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris

Bjarke Ingels, Finn Nørkjaer, Jakob Lange och Per Bo Madsen
79&Park är ett bostadskvarter i Stockholm och var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.