Nominerad Kasper Salin-priset 2018

Inspirerande bostadskvarter nominerades till pris

79&Park är ett bostadskvarter i Stockholm och var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.

Juryns motivering

Ett nytt bostadskvarter med förskola och butiker formar ett arkitektoniskt landmärke. Gröna kvaliteter både inspirerar och utmanar det konventionella bostadsbyggandet. Med ett konsekvent genomfört koncept, baserat på ett system av ett fåtal ”byggstenar”, skapas stor inre och yttre variation. Ett aktivt arbete med individuella planlösningar ger kvarteret 164 unika bostäder, av totalt 168. Tätt sammansatta privata takterrasser bildar ett grönt böljande taklandskap, inspirerat av Gärdets öppna fält, som förbinder byggnaden visuellt med sin omgivning. Fasaden i cederträ skriver på ett elegant sätt in sig i landskapet och ger projektet, trots sin storlek, ett småskaligt uttryck. 79&Park hanterar skickligt olika stadsmässiga sammanhang. Det undersöker vad bostaden innebär idag och visar på en intressant utveckling av det traditionella kvarteret.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Museum nomineras till framstående pris
Kasper Salin-priset

Museum nomineras till framstående pris

Wingårdhs & Wikerstål arkitekter
Nya Nationalmuseum i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2018.