Nominerad Kasper Salin-priset 2014

Strömkajens hantverksskicklighet kan prisas

Strömkajen, Vaxholmsbåtarnas terminal i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.

Juryns motivering

Strömkajens terminalbyggnader är del av ett utvecklingsprojekt för hela Strömkajen. Projektet grundas i en väl genomförd analys som tar hela området kring Stockholms ström i anspråk. Platsens kvaliteter höjs genom de tre paviljongerna med blandade funktioner. Dessa är främst till för de olika färjebolag som trafikerar kajen och innehåller både ovan och under mark flera skrymmande funktioner som är elegant dolda.

Med ett samlande formspråk har paviljongerna ett eget tydligt uttryck men underordnar sig viktiga byggnadsverk på platsen. Små trattformade volymer som adderas i olika motiv placeras så nya torglikande rum uppstår där man tidigare haft arbetskaj. Utan baksidor skapar husens form platser kring sig, för tydliga entréer, lättläst information, för försäljning, servering eller soliga sittplatser med utsikt. Man har gjort en befintlig knutpunkt med till mer av en plats att uppehålla sig och samtidigt enklare flöde för passerande.

Detaljeringen i fasadbehandlingen är precis och raffinerad. Exempel på det är plåtar med olika behandling som monterats för olika uttryck och effekter mot de olika uterummen. Dessa kopplar också på ett fint sätt till detaljer på byggnader intill och utmed vattnet.

Strömkajen är ett exempel på hantverksskicklighet, god materialhantering och arkitektens förmåga att få ihop ett komplext program. Utan att förhäva sig blir dessa små volymer av bruksbyggnader stor arkitektur.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Elegant kommunhus kan vinna prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Elegant kommunhus kan vinna prestigefyllt pris

Christensen & Co arkitekter
Nya kommunhuset i Lund var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.
Rättspsykiatrisk klink kan vinna arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Rättspsykiatrisk klink kan vinna arkitekturpris

Sjögren Arkitekter
Rättspsykiatriska kliniken i Brinkåsen i Vänersborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.