Nominerad Kasper Salin-priset 2014

Rättspsykiatrisk klink kan vinna arkitekturpris

Rättspsykiatriska kliniken i Brinkåsen i Vänersborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.

Juryns motivering

Den rättspsykiatriska kliniken i Brinkåsen ger uttryck för en samtida humanistisk hållning till straff och vård. I en verksamhet med mycket höga krav för säkerhet har man lyckats sätta människan i centrum. Byggnaden tjänar både den psykiskt sjuka människan såväl som den vårdande personalen, som ska vara trygg i sitt arbete. De praktiska behoven av överblick och avgränsningar i verksamheten är helt i samklang med det konstnärliga och arkitektoniska uttrycket.

Anläggningen ligger i ett skogslandskap och är uppbyggd av 14 hus placerade i en tät cirkel, som på så sätt utgör barriären mellan inne och ute. Inga staket eller andra tecken på avspärrning är synliga. Planen kan verka formalistisk men har skapats utifrån en djup förståelse för den verksamhet som byggnaden är till för. Husen är enkla rektangulära volymer som vrids och förskjuts något mot varandra i varierade höjder. I mitten av dessa ligger anläggningens uteplats, gestaltad som en park av vild karaktär eller ett omringat naturområde. Den invändiga parkens inslag av kuperade dungar, mötesplatser och planteringar lyfter anläggningen ytterligare.

De mindre husen har enkelt dekorerade och vackra tegelfasader i olika nyanser, en fin variation till en gestalt som bygger på repetition. Varje sådant hus är hemvist åt cirka sex personer och är utformade med invändiga atrium. Dessa atrium är slutna inåt men tillför kontakten med en odlingsbar gård och himlen, en funktion som ger en känsla av öppenhet och trygg boendemiljö.

En rättspsykiatrisk klinik är i sin grund en krävande verksamhet som i Brinkåsen har fått en poetisk utformning, utan att ge avkall på kraven.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Strömkajens hantverksskicklighet kan prisas
Kasper Salin-priset

Strömkajens hantverksskicklighet kan prisas

Marge Arkitekter
Strömkajen i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.
Elegant kommunhus kan vinna prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Elegant kommunhus kan vinna prestigefyllt pris

Christensen & Co arkitekter
Nya kommunhuset i Lund var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.