Nominerad Kasper Salin-priset 2014

Elegant kommunhus kan vinna prestigefyllt pris

Nya kommunhuset i Lund var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.

Juryns motivering

Det nya kommunhuset i Lund är tänkt som en första etapp i en svit kopplade byggnader på den västra sidan av järnvägsspåren. Byggnaden utgör ett monument som en ny nod i staden, en ursprunglig arkitektonisk idé som kan utgöra ledfyr i den fortsatta stadsutvecklingen i området.

Som kontorshus bygger det på idén om det stora skalet som bejakar det gemensamma och samhörighet för både anställda och besökare, med möjlighet att också uppleva den mindre arbetsgruppen. Byggnaden är i sina olika skalor elegant och väl anpassad i sina dimensioner. Mellan glasfasaden och kontorsplanen finns ett öppet utrymme som formerar och försörjer byggnaden på ett välgestaltat och kontrollerat sätt.

Volymen utgörs av en veckad W-formad plan och bjuder på lätthet och lekfullhet i fasaderna. Alla husets fasader är vackert detaljerade och tar olika skepnad åt alla håll på tomten mellan järnvägsspåren och en grön park. Denna avspegling mot omgivningen, väderstrecken och dygnets variationer är vackert utfört och tillför en stor kvalitet till platsen. En sinnrik betongfasad vetter mot stenstaden och en transparent glasfasad upplöser gränsen mot den grönskande parken. Gränsen mot grönområdet blir diffus, den veckade byggnadskroppen ger utblickar ut på gården och in igen. I och med att man rör sig i fasad ger det en ökad upplevelse av kontakt med både omgivningen och den egna verksamheten. Den släta glasfasaden mot entrétorget släpper igenom husets inre glöd och visar upp våningarnas svävande bjälklag. Invändigt uppenbarar sig olika inramningar av det skånska vidsträckta landskapet på ett sätt som gör klart att de olika rummen och fasaderna studerats ingående i alla sina aspekter.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Strömkajens hantverksskicklighet kan prisas
Kasper Salin-priset

Strömkajens hantverksskicklighet kan prisas

Marge Arkitekter
Strömkajen i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.
Rättspsykiatrisk klink kan vinna arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Rättspsykiatrisk klink kan vinna arkitekturpris

Sjögren Arkitekter
Rättspsykiatriska kliniken i Brinkåsen i Vänersborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2014.