4. Bygget drar igång

Arkitekten kan hjälpa dig att planera för nästa steg i processen, själva bygget, och hjälpa till med förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenör. Du behöver känna till vilka regler som gäller mellan dig som konsument och de entreprenörer du anlitar, det vill säga olika byggare och hantverkare.

På Boverket kan du läsa mer om byggprocessen. Här kan du läsa om de moment ska genomföras och de beslut som ska fattas innan du får utföra den åtgärd som du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Tips! 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Sveriges Arkitekter så hjälper vi dig med att få kontakt med rätt person, webbplats eller ge dig tips och råd längs vägen.