4. Bygget drar igång

Arkitekten kan hjälpa dig att planera för nästa steg i processen, själva bygget, och hjälpa till med förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenör. Du behöver känna till vilka regler som gäller mellan dig som konsument och de entreprenörer du anlitar, det vill säga olika byggare och hantverkare.

På mittbygge.se kan du läsa mer om byggprocessen. OmBoende är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket, medan mittbygge.se samarbetar med Sveriges Kommuner och Landsting, Lantmäteriet och Boverket. På båda webbplatserna kan du läsa om entreprenadformer och försäkringar och ladda ner kontrakt och bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 09.

Tips! 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Sveriges Arkitekter så hjälper vi dig med att få kontakt med rätt person, webbplats eller ge dig tips och råd längs vägen.