3. Checklista före projektstart

När du har valt vilken arkitekt du vill arbeta med är det ett några saker du bör tänka på. Vi listar de åt dig.

  • Kontrollera att arkitekten har en konsultansvarsförsäkring. Arkitekten har ett tioårigt ansvar och det är en trygghet för dig att veta att arkitekten har den försäkring som är standard i branschen.
  • Det krävs tillstånd från myndigheter för bygget, till exempel behöver du ansöka om bygglov. Arkitekten kan hjälpa till!
  • Bestäm arvodesmodell, de två vanligaste är:

    1. Fast pris innebär att ni från början kommer överens om en fast ersättning för uppdraget.

    2. Rörligt arvode innebär att det slutliga arvodet inte är uppgjort i förväg utan bestäms av arkitektens timarvode och den tid som det tar att utföra uppdraget.

Fast pris har fördelen att du vet totalkostnaden för uppdraget. Det förutsätter att arkitekten redan från början kan uppskatta uppdragets omfattning och därmed den totala arbetsinsatsen. Rörligt arvode kan därför bli mer prisvärt än fast pris, eftersom arkitekten vid fast pris måste gardera sig för att arbetet kan ta längre tid eller innebära fler revideringar än förväntat.

Tips! 

Glöm inte bort att ställa frågor, vara tydlig med dina önskemål och att engagera dig i både små och stora val under arbetets gång – det här är inte bara roligt utan gör dig ännu mer stolt över slutresultatet!