Foto: Trafikverket

Tävling om landskapsbro i Robertsfors

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Nu är det dags anmäla intresse till arkitekttävlingen för den nya bron. Sista dagen att anmäla är den 10 december 2021. Därefter kommer upp till fem lag att väljas ut att delta. Anmäl ditt intresse på Kommers.

Syfte

Tävlingens syfte är att få genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad landskapsbro utformad i samspel med omgivande landskap.

Tävlingen syftar även till att, utan föregående annonsering, upphandla konsulttjänster för detaljprojektering av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar för utförandeentreprenad.

Tävlingsuppgift

Uppgiften är att gestalta en 850 meter lång landskapsbro. Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som en helhet ingår även landskapsanpassning.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2021-11-28
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2021-12-03
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2021-12-10
 • Period för intervjuer: januari 2022
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: februari 2022
 • Startmöten: slutet av februari 2022
 • Inlämning av tävlingsförslag: maj–juni 2022
 • Tillkännagivande av juryns beslut: september–oktober 2022

Jury

 • Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
 • Lars Bergdahl, projektchef Norrbotniabanan, Trafikverket
 • Henrik Rundquist, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Helle Juul, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Mattias Lidén, landskapsarkitekt Norrbotniabanan, Trafikverket
 • Maria Hessel, länsarkitekt, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Jessica Erlaskog, arkitekt, Robertsforskommun