Vinnare i tävling om landskapsbro i Robertsfors

Trafikverket anordnade en inbjuden projekttävling om gestaltning av en järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors. Tävlingen är nu avgjord och det vinnande förslaget är Genius Loci.

Trafikverket har arrangerat en inbjuden projekttävling för fem team om gestaltning av en järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors i område av riksintresse för kultur- och naturmiljö. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens syfte var att få genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad landskapsbro utformad i samspel med omgivande landskap.

Tävlingsuppgiften var att gestalta en 850 meter lång landskapsbro. Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som en helhet ingår även landskapsanpassning. Efter en prekvalificering bjöd Trafikverket in fem team som tog fram varsitt förslag till gestaltning av landskapsbron. Samtliga fem förslag godkändes för bedömning av juryn.

Vinnande förslag

Förslag – Genius Loci

Arkitekt: Dissing+Weitling: Poul Ove Jensen, Steen Savery Trojaborg, Morten Winding, Markus Nissen Kinstead, Danijel Zorec.
Landskapsarkitekt: Becht: Peter Becht.
Konstruktör: COWI: Jens Sandager, Jens Thorup Lauresen, Niels Bitsch, Søren Egeholm Habekost, Paw Lee Sørensen.

Det vinnande förslaget Genius Loci.

Juryns motivering

Genius Loci är ett stilrent och enkelt förslag som med sitt anspråkslösa uttryck framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap. Förslaget illustrerar hur en konventionell betongbro, genom skicklig bearbetning, kan uppnå hög arkitektonisk verkshöjd. Bron kännetecknas av enhetliga och repetitiva lösningar där de vackra detaljerna är avgörande för brons helhetsintryck. En stor kvalitet är brons genomtänka spannindelning som ger fortsatt goda möjligheter till rekreation under bron samt tillåter utblickar mot Robertsfors bruk. Samtidigt framhäver och förstärker ljussättningen detaljlösningarna på bropelarna som ger bron förutsättningar att fungera som en vägvisare i landskapet.