Foto: Trafikverket

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Publicerad: 2022-09-23

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

– Det är glädjande att kunna presentera de fem förslagen. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv där landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen samspelar. Ambitionen med bron är en gestaltning som skapar värden som kommande generationer känner stolthet över, säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

En tävlingsjury är utsedd att göra en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den välja ut en vinnare bland de fem förslagen. Den 19 oktober kommer det vinnande bidraget att offentliggörs vid en prisceremoni i Robertsfors. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

Se alla fem förslag

Förslag Genius Loci. Arkitekt: Dissing+Weitling, Becht och COWI.
Förslag Nabla. Arkitekt: Degree of Freedom.
Förslag Nästa Robertsfors. Arkitekt: White Arkitekter och ELU.
Förslag Sömnad. Arkitekt: Knight Architects + Sweco.
Förslag Öppna landskap. Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek
Tävlingar

De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek

Helsingborgs stad anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg. Tävlingen är nu avgjord.
Publicerad:
Ny tävling om resecentrum i Skellefteå
Tävlingar

Ny tävling om resecentrum i Skellefteå

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä
Tävlingar

Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter bjuder in till arkitekturtävling för studenter om utformningen av en träffpunkt/mötesplats med scen på Nordbygg 2024.
Publicerad: