Foto: Trafikverket

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Publicerad: 2022-09-23

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

– Det är glädjande att kunna presentera de fem förslagen. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv där landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen samspelar. Ambitionen med bron är en gestaltning som skapar värden som kommande generationer känner stolthet över, säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

En tävlingsjury är utsedd att göra en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den välja ut en vinnare bland de fem förslagen. Den 19 oktober kommer det vinnande bidraget att offentliggörs vid en prisceremoni i Robertsfors. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

Se alla fem förslag

Förslag Genius Loci. Arkitekt: Dissing+Weitling, Becht och COWI.
Förslag Nabla. Arkitekt: Degree of Freedom.
Förslag Nästa Robertsfors. Arkitekt: White Arkitekter och ELU.
Förslag Sömnad. Arkitekt: Knight Architects + Sweco.
Förslag Öppna landskap. Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: