Foto: Trafikverket

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Publicerad: 2022-09-23

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

– Det är glädjande att kunna presentera de fem förslagen. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv där landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen samspelar. Ambitionen med bron är en gestaltning som skapar värden som kommande generationer känner stolthet över, säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

En tävlingsjury är utsedd att göra en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den välja ut en vinnare bland de fem förslagen. Den 19 oktober kommer det vinnande bidraget att offentliggörs vid en prisceremoni i Robertsfors. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

Se alla fem förslag

Förslag Genius Loci.
Förslag Nabla.
Förslag Nästa Robertsfors.
Förslag Sömnad.
Förslag Öppna landskap.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
International architectural design competition in Tunisia
Tävlingar

International architectural design competition in Tunisia

International Architectural Design Competition Requalification of Byrsa Acropolis and Rehabilitation of the Carthage National Museum in Tunisia.
Publicerad:
International design competition – DN3C Park
Tävlingar

International design competition – DN3C Park

The Romanian Order of Architects (OAR) are glad to announce the official launch of the DN3C Park International Design Competition.
Publicerad: