Foto: Trafikverket

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Publicerad: 2022-09-23

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

– Det är glädjande att kunna presentera de fem förslagen. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv där landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen samspelar. Ambitionen med bron är en gestaltning som skapar värden som kommande generationer känner stolthet över, säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

En tävlingsjury är utsedd att göra en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den välja ut en vinnare bland de fem förslagen. Den 19 oktober kommer det vinnande bidraget att offentliggörs vid en prisceremoni i Robertsfors. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

Se alla fem förslag

Förslag Genius Loci. Arkitekt: Dissing+Weitling, Becht och COWI.
Förslag Nabla. Arkitekt: Degree of Freedom.
Förslag Nästa Robertsfors. Arkitekt: White Arkitekter och ELU.
Förslag Sömnad. Arkitekt: Knight Architects + Sweco.
Förslag Öppna landskap. Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling om rastplats Börringe är avgjord
Tävlingar

Tävling om rastplats Börringe är avgjord

Trafikverket har arrangerat en inbjuden projekttävling för fem team om gestaltning av en rastplats i Svedala kommun. Tävling är avslutad och vinnare är utsedd.
Publicerad:
Internationell tävling – Framtidens skola för Ukraina
Tävlingar

Internationell tävling – Framtidens skola för Ukraina

Litauen bjuder in till en öppen internationell arkitekttävling för att designa nästa generations skolor för Ukraina – "Framtidens skola för Ukraina".
Publicerad: