Tävlingsprogram för väg- och järnvägsbro i Oxberg - Sveriges Arkitekter

Tävlingen om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg är nu påbörjad. Tävlingen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Läs tävlingsprogrammet här

Tävlingens syfte är att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. Syftet är också att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion och uppföljning.

Preliminär tidplan

  •  Inlämning av tävlingsförslag, 30 juni.
  • Tillkännagivande av juryns beslut, sista kvartalet 2020