Tävling – väg- och järnvägsbro i Oxberg

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling för max fem team om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syfte

Tävlingens syfte är att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. Syftet är också att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion och uppföljning.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av följande tre delar:

 • Att utforma ett bearbetat förslag för en ny järnvägsbro över Österdalälven.
 • Att ta fram idéskisser för en ny vägbro.
 • Att ta fram idéskisser för entréplatserna invid brofästena.

Broarna och entréplatserna ska kunna genomföras inom ramen för beslutad budget och tidplan.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska, danska, norska eller engelska. Den ska senast 20 januari 2020 vara arrangören tillhanda i Trafikverkets upphandlingssystem CTM. Det är ett elektroniskt system som arrangören använder för denna projekttävling. För att använda upphandlingssystemet måste du registrera dig, vilket är kostnadsfritt.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan, 7 januari 2020.
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan, 14 januari 2020.
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 20 januari 2020.
 • Intervjuer, 5 februari 2020.
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla, 7 februari 2020.
 • Startmöten, 18 februari 2020.
 • Inlämning av tävlingsförslag, 15 maj 2020.
 • Tillkännagivande av juryns beslut, 22 juni 2020.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer med representanter från Trafikverket samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

 • Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
 • Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar, Trafikverket
 • Mats Broman, arkitekt, Trafikverket
 • Catherine Kotake, regionchef Planering Region Mitt, Trafikverket
 • Frida Ryhag, Länsarkitekt, Dalarna
 • Yngve Aartun, arkitekt, utsedd av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • Henrik Undeland, landskapsarkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Som stöd till tävlingsjuryn kommer att antal referensgrupper att knytas. Syftet är att referens-grupperna gör analyser av vissa delar i förslagen som exempelvis konstruktion, drift, bygg- och fastighetsekonomi, hållbarhet och natur- och kulturmiljö. Referensgrupperna ska fungera som kvalitetssäkring i utvärderingsarbetet. Juryn avser också att vid behov rådfråga annan expertis inom olika sakområden.

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävlingar, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär: Ove Malmberg, Trafikverket.

Läs hela inbjudan, PDF (svenska/english)