Tävling för väg- och järnvägsbro i Oxberg avgjord

Vinnande förslag – Kinetik, av COWI – Dissing+Weitling.
Vinnande förslag – Kinetik, av COWI – Dissing+Weitling.
Tävlingen om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg är nu avslutad. Tävlingen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens syfte var att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. Syftet var också att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion och uppföljning.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury som har bestått av sju personer med representanter från Trafikverket samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

  • Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
  • Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar, Trafikverket
  • Mats Broman, arkitekt, Trafikverket
  • Susanna Klang, åtgärdsplanerare, Trafikverket
  • Frida Ryhag, Länsarkitekt, Dalarna
  • Yngve Aartun, arkitekt, utsedd av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Henrik Undeland, landskapsarkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Vinnande förslag

Kinetik (PDF)

COWI – Dissing+Weitling
Ingenjör Bro: Projektledare/samordnande projekteringsledare Niels Bitsch
Arkitekt Bro: Jesper Henriksen, Dissing+Weitling
Arkitekt landskap: Per Axelsson, Arkitema (COWI A/S)

Ur juryns utlåtande:

Kinetik är ett helgjutet förslag, där form, konstruktion och genomförbarhet har vägt lika tungt och vittnar om ett mycket lyckat samarbete mellan arkitekt och konstruktör. De två broarna är utformade som en arkitektonisk helhet och utgör en vacker siluett på håll – men de är också genomarbetade in i minsta detalj och har kvaliteter även i den nära skalan. Järnvägsbrons robusta och enkla stålkonstruktion smälter väl in i omgivande skogslandskap samtidigt som den har potential att bli ett nytt landmärke i bygden. Kinetik är ett gott exempel på hur en järnvägsbro längs en industrijärnväg kan utformas – som ger inspiration till framtida brobyggande i hela Sverige.


Övriga förslag

Trätoppar (PDF)

&Rundquist arkitekter
&Rundquist: Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt; Elin Pääjärvi, arkitekt SAR/MSA; Clara Rodríguez Lorenzo, arkitekt MSA.
ELU konsult: Magnus Kollén, civilingenjör, ansvarig konstruktör.
Nivå Landskapsarkitektur: Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskapsarkitekt; Stina Hellqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA; Ludvig Bratt, landskapsarkitekt MSA.
Black Ljusdesign: Alexander Cederroth, Landskapsarkitekt MSA, ljusdesigner, ansvarig ljusdesigner; Anna Tomschik, arkitekt MSc, ljusdesigner samt rådgivare träteknik: Roberto Crocetti, adj. professor KTH och Novana AB.

Ur juryns utlåtande:

Trätoppar anknyter till den lokala trätraditionen i Oxberg, samtidigt som förslaget visar vägen mot nya sätt att bygga järnvägsbroar. Broarna i tjärbehandlat trä blir en självklar del av den omgivande tallskogen och är ett mycket vackert och poetiskt tillägg till Österdalälvens dalgång.


Växla (PDF)

Sweco ArchitectsAndreas Hansson, landskapsarkitekt LAR/MSA uppdragsansvarig, Sweco Architects; Anna Undén, arkitekt SAR/MSA brogestaltning, Sweco. Architects; PeGe Hillinge, arkitekt SAR/MSA landskaps- brogestaltning, Sweco Architects; Mathias Ahlgren, landskapsarkitekt LAR/MSA landskapsgestaltning, Sweco Architects; Sara Wiik, arkitekt MSA layout/grafik, Sweco Architects; Arne Brataas, civilingenjör brokonstruktör, Sweco Civil; Tom Osborne, Architekt RIBA gestaltningsansvarig bro, Knight Architects; Martin Knight, Architekt RIBA brogestaltning, Knight Architects; Ley Braddin, Bridge Designer brogestaltning, Knight Architects; Arianna Levantesi, Bridge Designer brogestaltning, Knight Architects.

Ur juryns utlåtande:

Växla bygger vidare på formspråket från den historiska Oxbergsbron, med en järnvägsbro som med sina två robusta bärande bågar passar väl in i omgivande skogslandskap i både skala och utformning. De nya broarna utförs i cortenstål – vilket både är underhållsfritt och ger en anslående rödaktig yta över tid. Juryn anser att förslaget är utfört med stor kunskap om hållbarhet och ger lägst klimatpåverkan av samtliga bidrag.


Spår (PDF)

Kjellander Sjöberg arkitektkontor
Hans Willehader, Kjellander Sjöberg arkitektkontor , projektledning.
Medarbetare: Ian Firth, COWI, broingenjör; Oliver Stross, COWI, broingenjör; Yves Pages, Explorations architecture, broarkitekt; Marie Ferrari, Explorations architecture, broarkitekt; Sofia Calles, MARELD landskapsarkitekter; Malin Croner, MARELD landskapsarkitekter; Luxigon, visualiseringar.

Ur juryns utlåtande:

Spår består av två kontrasterande broar, en smäcker och elegant järnvägsbro i rostfritt stål och en robust och kraftig vägbro i trä och betong. Järnvägsbrons mest spektakulära inslag är den rundade högblanka undersidan som speglar och reflekterar det omgivande älvlandskapet – men i övrigt smyger sig in i landskapet på ett nästan omärkligt vis.


Läs hela juryutlåtandet (PDF)

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävlingsprogram för väg- och järnvägsbro i Oxberg

Tävlingsprogram för väg- och järnvägsbro i Oxberg

TävlingTävling – väg- och järnvägsbro i Oxberg
Tävlingen om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg är nu påbörjad. Tävlingen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Sveriges Arkitekter.