Tävlingsprogram för Badutveckling Fyrishov - Sveriges Arkitekter

Tävlingen för Badutveckling Fyrishov är nu påbörjad. Fyrishov AB, i samarbete Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där 7 deltagare valts ut till tävlingens första steg. En jury kommer att utse de 2-3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg två.

Läs tävlingsprogrammet här

Bolaget anordnar denna tävling för att få förslag på hur Fyrishov, som anläggning, ska gestaltas och utvecklas i framtiden, både som helhet och i delar. Tävlingen syftar också till att hitta en samarbetspartner som tillsammans med Fyrishov AB ska utveckla sitt vinnande förslag till en komplett byggnadsutformning, anpassad till beställarens affärsidé och affärsmodell.

Preliminär tidplan

Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: februari 2020
Tillkännagivande av juryns beslut steg 1: maj 2020
Tillkännagivande av juryns beslut steg 2: september 2020