Tävlingsprogram för Badutveckling Fyrishov - Sveriges Arkitekter

Tävlingen för Badutveckling Fyrishov är nu påbörjad. Fyrishov AB, i samarbete Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där 7 deltagare valts ut till tävlingens första steg. En jury kommer att utse de 2–3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg två.

Läs tävlingsprogrammet här

Bolaget anordnar denna tävling för att få förslag på hur Fyrishov, som anläggning, ska gestaltas och utvecklas i framtiden, både som helhet och i delar. Tävlingen syftar också till att hitta en samarbetspartner som tillsammans med Fyrishov AB ska utveckla sitt vinnande förslag till en komplett byggnadsutformning, anpassad till beställarens affärsidé och affärsmodell.

Preliminär tidplan

  • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla – februari 2020.
  • Tillkännagivande av juryns beslut steg 1 – augusti 2020.
  • Tillkännagivande av juryns beslut steg 2 – december 2020.