Tävling om Weland spiraltrappa

Tävlingen ”Weland Next Step” är en idétävling för alla Sveriges arkitektstudenter. Tävlingen arrangeras av Weland, och Sveriges Arkitekter har godkänt tävlingsprogrammet.

Tävlingens uppgift är att ta fram ett förslag till en spiraltrappa som förutom sin grundläggande funktion överraskar med innovativa grepp. Konstruktionen får högst vara tre meter hög och ska ha en stomme av stål.

Syfte

Weland vill tillsammans med morgondagens arkitekter utforska vad spiraltrappan kan vara utöver sin givna funktion. Det handlar om att utforska dess utvecklingsmöjligheter från olika perspektiv som multifunktion, hållbarhet, material eller estetik.

Vinnaren får tillsammans med Welands konstruktörer utveckla sin idé till en prototyp som kommer visas på Nordbygg 2024. Prototypen är inte avsedd att sättas i produktion.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för studenter inom Sveriges samtliga arkitektdiscipliner vid SLU, KTH, LTH, Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet, LTU, BTH, Konstfack och HDK. Studenter vid andra universitet eller högskolor är välkomna att delta i samarbete med en arkitektstudent. Du kan delta individuellt eller som ett team.

Tidplan och tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet finns här och på den särskilda tävlingssidan welandnextstep.se.

Sista datum för inlämning av tävlingsförslag är 25 september 2023 klockan 17.00.

Frågor kan ställas till 11 september och besvaras till 15 september, med avbrott för semestertid veckorna 28 – 31.

Fråga/svar om tävlingen sker till tävlingsfunktionär Pål Roos på mejl nextstep@weland.se.

Frågor och svar kommer att publiceras anonymt på Welands tävlingssida.

Weland kommunicerar tävlingens start och resultat även på Linkedin och Instagram.