Tävling om stadsbiblioteket i Helsingborg

Helsingborgs stad anordnar, i samarbete med Sveriges Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg.

I det första steget kommer åtta arkitektkontor att ingå i tävlingen. Tävlingens jury kommer att utse två till tre förslag som får vidareutvecklas i ett andra steg.

Stadsbiblioteket är en arkitektonisk värdefull byggnad som ritades av Arton arkitekter genom arkitekt Jörgen Michelsen och invigdes 1965.

Syfte

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för om- och tillbyggnad av Helsingborgs stadsbibliotek. Med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild, hur det förhåller sig till stadsparken och verkan som symbol för Helsingborgs stads ambitioner för kunskap och kultur.

Det vinnande förslaget ska vara möjligt att vidareutvecklas i en fortsatt process med Helsingborgs stad. Arkitekttjänster för det fortsatta arbetet i att ta fram fullständiga bygghandlingar för projektet kommer att handlas upp utan föregående annonsering.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbibliotek innefattande befintlig biblioteksbyggnad, underliggande parkeringsgarage och tillkommande byggnad med parkyta på taket.

Preliminär tidplan

Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2022-04-29

Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2022-05-05

 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2022-05-11
 • Meddelande till utvalda intressenter om att de bjuds in att tävla: preliminärt vecka 26, 2022
 • Utskick av tävlingsprogram till utvalda intressenter: preliminärt vecka 35, 2022

  Startmöten: preliminärt vecka 36/37, 2022

 • Inlämning av tävlingsförslag Steg 1: preliminärt vecka 42, 2022
 • Tillkännagivande av juryns beslut Steg 1: preliminärt vecka 51, 2022
 • Inlämning av tävlingsförslag 2: preliminärt vecka 9/10, 2023
 • Tillkännagivande av juryns beslut Steg 2: preliminärt vecka 18/19, 2023

Jury

 • Mats Hallberg, kulturdirektör, kulturförvaltningen (ordförande).
 • Tina Haglund, tf bibliotekschef Helsingborg, kulturförvaltningen.
 • Josefin Andersson, verksamhetsutvecklare, Helsingborgs bibliotek.
 • Olof Carlius, fastighetschef, fastighetsförvaltningen.
 • Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, stadsmiljöavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Konrad Ek, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Petra Gipp, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter. 
 • Josefin Larsson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.