Nu startar tävlingen om Helsingborgs stadsbibliotek

Publicerad: 2022-04-04

Helsingborgs stad anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg.

Stadsbiblioteket är en arkitektonisk värdefull byggnad som ritades av Arton arkitekter genom arkitekt Jörgen Michelsen och invigdes 1965. Helsingborg växer och det saknas studie- och läsplatser samt lokaler för aktiviteter i biblioteket.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbibliotek innefattande befintlig biblioteksbyggnad, underliggande parkeringsgarage och tillkommande byggnad med parkyta på taket.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: