Tävling om Skellefteå resecentrum

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

I dagsläget är Skellefteå Sveriges största stad utan spårbunden persontrafik. Detta förändras när Norrbotniabanan byggs. De första persontågen är planerade att avgå från stadskärnan år 2030. Inför det ska Skellefteå kommun tillsammans med Trafikverket skapa en helhetslösning som blir en knutpunkt för lokal, regional och nationell kollektivtrafik.

Områdets komplexitet och projektets höga ambitionsnivå gör att Skellefteå kommun vill ta hjälp och få in nya idéer för denna mångfacetterade stadsbyggnadsuppgift genom en arkitekttävling.

Syfte

Projekttävlingen syftar till att ta fram genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingsområdet ska bli en välkomnande stads- och resemiljö med logistiskt effektiva trafikrörelser.

Prekvalificering

För att få möjligheten att delta i tävlingen måste intresseanmälan med kvalificerande krav uppfyllas. När dessa krav är uppfyllda kommer ett urval att ske av de som ska få delta i tävlingen. Samtliga handlingar ingående i intresseanmälan och begärda uppgifter ska lämnas digitalt i upphandlingsverktyget e-Avrop* enligt anvisningar.​

OBS! Sista dag för inlämning av intresseanmälan är passerad. Har du frågor om tävlingen kontakta irina.geibrink@antirio.com

*e-Avrop är ett elektroniskt upphandlingssystem som Skellefteå kommun använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt att använda systemet och att lämna intresseanmälan. Frågor rörande projekttävlingen ställs via e-Avrops funktion för frågor och svar.

Preliminär tidplan

Augusti 2023

2023-08-23 Inbjudan till projekttävling annonseras.

September 2023

2023-09-12 Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan.

2023-09-19 Sista dag för svar i samband med intresseanmälan.

2023-09-26 Sista dag för inlämning av intresseanmälan.

November 2023

2023-11-01 Meddelande till utvalda team att de bjuds in att tävla.

2023-11-14 Tävlingsstart. Startmöten några dagar efter tävlingsstarten.

Februari 2024

2024-02-20 Sista dag för inlämning av tävlingsförslag.

April 2024

Tillkännagivande av juryns beslut.