Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad

Publicerad: 2024-04-26

En vinnare är utsedd i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Kommunen har anordnat en inbjuden tävling för fyra team som har valts ut att delta efter prekvalificering.

Tävlingsuppgiften var att ta fram ett gestaltningsförslag för resecentrum som består av en resecentrumbyggnad, en bussterminal, ett mobilitetshus och den offentliga miljön runtom.

Vinnare

Efter avslutad bedömning har juryn beslutat att utse förslaget Utblick över hjortronlandet till det vinnande förslaget i tävlingen.

Utsikt över hjortronlandet

Förslagsställare: C.F. Møller Sverige, Nordmark & Nordmark, WSP, Bjerking.

Bild från förslag Utsikt över hjortronlandet i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Förslagsställare: C.F. Møller Sverige, Nordmark & Nordmark, WSP, Bjerking.

Utblick över hjortronlandet har potential att ge resandet en unik arkitektonisk gestaltning. Med rörelsen som utgångpunkt ger byggnationens utformning resenären ledning och hjälp att hitta genom resecentrums alla delar. Generösa platser för människor att vänta och vistas på uppstår genom byggnadernas placering.

Juryns ordförande

Övriga bidrag

Som pärlor på ett band

Förslagsställare: Sweco Sverige, AART.

Bild från förslag Som pärlor på ett band i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Förslagsställare: Sweco Sverige, AART.

Välkommen hem!

Förslagsställare: Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Urban Minds, Tyréns Sverige.

Bild från förslag Välkommen hem! i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Förslagsställare: Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Urban Minds, Tyréns Sverige.

Ett tak – 1000 möjligheter

Förslagsställare: 3XN Sverige, Masu Planning, Tyréns Sverige.

Bild från förslag Ett tak – 1000 möjligheter i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Förslagsställare: 3XN Sverige, Masu Planning, Tyréns Sverige.

Bakgrund

Bakgrunden till tävlingen är att Skellefteå kommun behöver ett nytt resecentrum när den nya Norrbotniabanan byggs. Skellefteå är idag Sveriges största stad utan spårburen persontrafik, vilket ändras när den nya järnvägen byggs. De första persontågen är planerade att avgå från stadskärnan kring 2030. Samtidigt pågår en stor samhällsomvandling med målet att bli 90 000 invånare i kommunen år 2030.

Inför det ska Skellefteå kommun tillsammans med Trafikverket skapa en knutpunkt för lokal, regional och nationell kollektivtrafik. För att få in nya idéer för hur den komplexa stadsbyggnadsuppgiften kring järnvägen kan lösas valde kommunen att ordna projekttävlingen. Visionen är att skapa en välkomnande och stads- och resemiljö med en välfungerande trafiklösning för tåg, bussar, cyklar och bilar. Den offentliga miljön ska vara livfull och grön och prioritera gående och cyklister.

Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus
Tävlingar

Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn.
Publicerad:
Tävling om Lunakvarteren är avslutad
Tävlingar

Tävling om Lunakvarteren är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Luna-områdets utveckling i Södertälje. Telge Fastigheter anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad: