Ny tävling om resecentrum i Skellefteå

Publicerad: 2023-08-23

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Trafikverket är nära samarbetspartner i projektet men är inte beställande part i upphandlingen.

I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid.

I dagsläget är Skellefteå Sveriges största stad utan spårbunden persontrafik. Detta förändras när Norrbotniabanan byggs. De första persontågen är planerade att avgå från stadskärnan år 2030. Inför det ska Skellefteå kommun tillsammans med Trafikverket skapa en helhetslösning som blir en knutpunkt för lokal, regional och nationell kollektivtrafik.

Områdets komplexitet och projektets höga ambitionsnivå gör att Skellefteå kommun vill ta hjälp och få in nya idéer för denna mångfacetterade stadsbyggnadsuppgift genom en arkitekttävling.

Syfte

Projekttävlingen syftar till att ta fram genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingsområdet ska bli en välkomnande stads- och resemiljö med logistiskt effektiva trafikrörelser.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: