Projekttävling om Oceanbadet i Helsingborg

Helsingborgs stad arrangerar en inbjuden projekttävling om att gestalta ett nytt badhus i Oceanhamnen. Tävlingen sker i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram ett förslag till ett nytt badhus som svarar mot framtidens behov, ett badhus som uppskattas och besöks av alla helsingborgare och även lockar tillresta turister.

Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att ta fram fullständiga bygghandlingar för det nya badhuset.

Tävlingsuppgift

  • Att gestalta ett nytt badhus.
  • Ett förslag till utemiljö i anslutning till badhuset.
  • En idéskiss som redovisar hur en koppling kan skapas mellan det planerade Havsbadet i hamnbassängen och Oceanbadet.

Preliminär tidsplan

  • Sista dag för inlämnande av intresseanmälan: 2021-10-14.
  • Meddelande till utvalda tävlingssökande som bjuds in att tävla: november 2021.
  • Startmöten: november/december 2021.
  • Inlämning av tävlingsförslag: februari 2022.
  • Tillkännagivande av juryns beslut: april 2022.

Intresseanmälan

För att delta i prekvalificeringen måste tävlingssökande skapa ett konto hos Kommers Annons som är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Att skapa ett konto hos Kommers är kostnadsfritt. Tävlingssökande kan sedan använda detta konto för att läsa dokument samt skapa och lämna sin intresseanmälan. Kontot ska vara registrerat på samma organisationsnummer som det som tävlingssökande innehar.