Tävling om Oceanbadet i Helsingborg är avgjord

Helsingborgs stad har anordnat en inbjuden projekttävling för fem tävlande arkitektkontor om gestaltning av Oceanbadet i Helsingborg i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen är avgjord och vinnare utsedd.

Oceanhamnen är en ny stadsdel som utvecklas i det gamla hamnområdet i direkt anslutning till Helsingborgs stadskärna. I Oceanhamnen kommer det att finnas bostäder, kontor, restauranger, butiker, offentlig service och publika anläggningar.

Tävlingens syfte var att genom en bred genomlysning få fram förslag till ett nytt badhus som svarar mot framtidens behov, ett badhus som uppskattas och besöks av alla helsingborgare och även lockar tillresta turister. Det nya badhuset ska vara en attraktiv plats för vattensport, motion, nöje och rekreation, som tillvaratar platsens unika förutsättningar och bidrar med nya kvaliteter till stadsdelen.

Tävlingsuppgiften bestod av tre delar:

 • Att gestalta ett nytt badhus vars arkitektur tillför kvaliteter och värden till närmiljön och stadsdelen såväl som till Helsingborgs stadsbild. Badhuset ska kännetecknas av en interiör med hög arkitektonisk kvalitet samt en effektiv disposition av ytor och välfungerande rumsliga samband.
 • Ett förslag till utemiljö, där Oceanbadets yttre funktioner integreras i gestaltningen av stadsrummen för utemiljöer med stora kvaliteter som erbjuder rekreation, ytor för samvaro och grönska – samt tar vara på platsens spektakulära utblickar.
 • En idéskiss som redovisar hur en visuell och funktionell koppling kan skapas mellan det planerade Havsbadet i hamnbassängen och Oceanbadet samt hur synergier för de två badanläggningarna kan skapas för att stärka området som baddestination.

Tävlingsprocessen

De tävlande valdes ut genom en prekvalificeringsprocess och 22 kontor lämnade in en intresseanmälan varav 5 valdes ut att delta i tävlingen. Juryn kunde inte utse en vinnare i den första omgången av tävlingen eftersom inget av förslagen kunde genomföras inom budgetramen. Staden valde därför att bjuda in de fem tävlande till en andra tävlingsomgång.

Vinnare – steg 2

Niveau+

Förslagsställare:

 • Yellon AB, Arkitekt SAR/MSA Tomas Hansen, arkitekt SAR/MSA Oskar Edforss, arkitekt Rodrigo Yañez, Frida Arebo, Linda Regalbuto, Elinor Fälth, Karolina Leijonberg.
 • Lund&Slaatto Arkitekter AS genom Espen Pedersen, arkitekt, Pål Bjørnstad, arkitekt, Axel Fiske, arkitekt, Johannes Michael Bak, arkitekt, Truls Glesne, arkitekt, Ørjan Husby, arkitekt, Simon Ewings, arkitekt.
 • Bjørbekk& Lindheim Landskapsarkitekter AS genom Jostein Bjørbekk, landskapsarkitekt MNLA, Nuno Almeida, landskapsarkitekt MNLA, Svein Erik Bergem, landskapsarkitekt MNLA, Ingrid Fallet, landskapsarkitekt MNLA.
Oceanbadet, förslag Niveau+.

Niveau+ är en byggnad som är mycket stark i sin karaktär som kommer att stärka Helsingborg som resmål. Detta kan bli en mycket välfungerande, attraktiv och spännande badanläggning.

Ur juryns motivering.

Övriga förslag i steg 2

Till havs

Förslagsställare:

 • White arkitekter AB Uppdragsledare och ansvarig landskapsarkitekt Niels de Bruin, ansvarig arkitekt Thomas Landenberg samt arkitekt MSA Josefine Berglund, arkitekt SAR/MSA Josef Wiberg, Karin Jacobsson, arkitekt MSA Navid Christensen, landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Krook, Brendan Cooney, Daniel Asp, Lilly Duong, Mikaela Åström Forsgren.
Oceanbadet, förslag Till havs.

Till Havs är ett mycket elegant och funktionellt förslag. Den vita skimrande byggnaden har en tydlig Helsingborgskoppling och många fina rumsliga kvaliteter.

Ur juryns motivering

Små lätta moln

Förslagsställare:

 • Wingårdhs Arkitekter & Tredje Natur
 • Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh, uppdragsledande arkitekt: arkitekt SAR/MSA Joakim Lyth och arkitekt SAR/MSA Gustaf Wennerberg, uppdragsledande landskapsarkitekt Flemming Rafn
 • Medverkande arkitekter, Wingårdhs: arkitekt SAR/MSA Frida Wallner, arkitekt SAR/MSA Linnea Berg, arkitekt MSA Anton Köhler, arkitekt MSA Erik Fukino och Emanuel Grahn Norbring
Oceanbadet, förslag Små lätta moln.

Små lätta molns främsta kvaliteter är dess karaktärsskapande exteriör, sin nära relation till stadslivet utanför och sina vackert gestaltade rum.

Ur juryns motivering

Departuren

Förslagsställare:

 • ÅWL Arkitekter arkitekt SAR/MSA Alpar Asztalos, arkitekt SAR/MSA Albin Landström, arkitekt SAR/MSA Agnieszka Szczygiel, landskapsarkitekt Carolin Sjöberg, arkitekt SAR/MSA Emilia Hallin, Fredrik Ericsson, arkitekt SAR/MSA Frida Jahnmatz, Frida Jeppson Prime, Jennika Jädernäs, Jonna Nordheim, Klara Leopold. Landskapsarkitekt LAR/MSA Linda Andsberg, arkitekt SAR/MSA Malin Pappila, landskapsarkitekt LAR/MSA Maria Bergwall, arkitekt SAR/MSA Maria Maandi, landskapsarkitekt MSA Patrik Olsson, arkitekt MSA Stina Ahlqvist, Buro Happold Adam Pekala, Michael Salvo, Rasmus Sorensen, Robert Abromeit, Steve Macey, Steve Clarke.
Oceanbadet, förslag Departuren.

Förslaget utgår från hamnmotivet i sin utformning vilket motiverar allt från den sakliga gestaltningen och utformningen av utemiljön till familjebadets marina inslag.

Ur juryns motivering

Pärlan

Förslagsställare:

 • Zaha Hadid Architects. Ansvarig arkitekt Ludovico Lombardi samt Gianluca Racana, Ludovico Lombardi, Davide del Giudice, Alexandra Fisher, Jose Eduardo Navarrete Deza, Maria Lagging, Maria Laura Barriola Arranz, Ivo Ambrosi, Marcello Maioli och Gabriele De Giovanni.
 • Sweco Architects. Ansvarig arkitekt arkitekt SAR/MSA Urban Skogmar samt arkitekt SAR/MSA Jack Lindgren, arkitekt MSA Denise Unveren, arkitekt MSA Marcus Morichetto, Catarina Vegerfors, arkitekt och landskapsarkitekt MSA, Jonas Johansson, arkitekt MSA Ella Kadefors, arkitekt MSA Ana Mendoza, Malin Johansson och Håkan Risberg.
 • Land Italia SRL. Davide Caspani och Virginia Sellari.
Oceanbadet, förslag Pärlan.

Pärlan har en stark och iögonfallande karaktär som tveklöst skulle ge Helsingborg ett nytt arkitektoniskt landmärke. Förslagets intrikata geometri och konstruktion gör dock ett genomförande komplicerat.

Ur juryns motivering