Tävling

Tävling om Luna i Södertälje

Publicerad: 2023-04-05

Telge Fastigheter anordnar en tävling om ny typ av mötesplats i centrala Södertälje – Lunakvarteren. Tävlingen arrangeras i samarbete med Södertälje kommun och Sveriges Arkitekter.

Ett av kommunens övergripande mål är att Södertälje ska vara en trygg och attraktiv stad att bo i, verka i och besöka. Stadskärnan befinner sig i en expansiv utvecklingsfas, där centrumdelarna breder ut sig geografiskt men även den äldre stadskärnan utvecklas och förtätas. Framtida Luna, med sitt centrala strategiska läge, sin kulturhistorisk prägel och sina samhällsviktiga funktioner blir en viktig pusselbit i utvecklingen av Södertäljes stadskärna och dess påverkan på hela kommunen med omnejd.

Syftet med tävlingen

Syftet med tävlingen är att belysa möjligheter och att få visionära men samtidigt konkreta förslag på hur det som idag utgör Lunakvarteren kan utvecklas samt att utse ett vinnande förslag. Det vinnande förslaget ska sedan utgöra grund för framtagandet av en ny detaljplan.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att utveckla ett koncept som inkluderar arkitektoniska principer och gestaltningsidéer för byggnader, offentliga rum och platser inom Lunakvarteren.

Prekvalificering och intresseanmälan

Prekvalificering syftar till att välja ut minst tre och max fem förslagsställare som kommer att bjudas in att delta i tävlingen.

Intresseanmälan ska lämnas på svenska och ska senast 2023-05-05 vara arrangören tillhanda i det elektroniska upphandlingssystemet Tendsign, som arrangören använder för denna projekttävling.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.