Tävling

Tävling om hamnpiren och kajstråket i Jönköping

Publicerad: 2023-05-17

Jönköpings kommun anordnar en inbjuden projekttävling om hamnpiren och kajstråket mot Vättern. Tävlingen har startat och program finns att ladda ner. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Flygbild från 2015 över norra Munksjön med tävlingsområdet och Vättern i fonden.

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag för Hamnpiren och kajstråket samt formulera en stadsbyggnadsidé om hur pirområdet knyts samman med Munksjön genom Hamnkanalsrummet.

Syfte

För att Hamnpiren och kajstråket i framtiden ska bli en väl fungerande, attraktiv målpunkt i såväl staden som regionen och en plats för alla krävs en nystart och bred genomlysning av området.

Målet är att få fram en ny gestaltning för Hamnpiren och kajstråket liksom en stadsbyggnadsidé för Hamnkanalsrummet som är kopplingen mellan Vättern och restaurangstråket vid norra Munksjön.

Avsikten är att av det vinnande teamet handla upp konsulttjänster för fortsatt uppdrag med arbetet att, i nära samverkan med tjänstepersoner vid Jönköpings kommun, utforma Hamnpiren och kajstråket.

Prekvalificering

Arrangören har efter prekvalificeringsprocessen beslutat att tre intressenter bjuds in att delta i tävlingen.

Tidplan

  • Tävlingen startar: 2023-05-15
  • Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 2023-08-11
  • Sista dag för svar i samband med tävlingen: 2023-08-18
  • Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 2023-08-31
  • Tillkännagivande av juryns beslut: november 2023