Upphovsrätt och nyttjanderätt – korrigering

I Inbjudan till prekvalificering för det parallella uppdraget + One förekom en felaktig formulering gällande avsnittet under rubriken ”UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT.”

Texten som ska justeras lyder:

”Arrangören erhåller nyttjanderätten och den materiella äganderätten till samtliga inlämnade förslag, och har rätt att använda förslag, helt eller delvis, som underlag i det fortsatta arbetet. Förslagsställaren äger rätt att publicera och nyttja materialet efter medgivande från arrangören.”

Korrekt formulering lyder:

”Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen inlämnade inom det parallella uppdraget. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Svenska Mässan kan nyttja förslagen som underlag i sitt fortsatta arbete. Direkt nyttjande av inlämnade förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.”

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Alla förslag till Svenska Mässan Gothia Towers

Alla förslag till Svenska Mässan Gothia Towers

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
Se alla förslag till för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers.
Ett kontor utvalt att utforma +One

Ett kontor utvalt att utforma +One

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
Tham & Videgårds förslag är vinnare i det parallella uppdraget om att få utforma Svenska mässans fjärde torn, +One, i Göteborg.
Fem utvalda att skissa på +One

Fem utvalda att skissa på +One

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
57 intresseanmälningar har kokat ner till fem utvalda i det parallella uppdraget om att rita Svenska Mässans fjärde torn i Göteborg. Tham & Videgård, White och Wingårdhs konkurrerar med danska Schmidt Hammer Lassen och holländska OMA om bli arkitekt för mässbyggnaden som ska ha omkring 40 våningar och en avvikande gestaltning från de nuvarande tre.