Ett kontor utvalt att utforma +One

Det vinnande förslaget Veranda av Tham & Videgård arkitekter.

Svenska Mässan Stiftelse, i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter, bjöd in i slutet av 2018 in till prekvalificering inför parallellt uppdrag. Prekvalificeringen var ett första steg i processen för att välja ut det arkitektkontor som sedan fick vara med och utforma Svenska Mässans nya torn och stadsrummet kring Korsvägen. Fem team valdes i början av året ut att delta i det parallella uppdraget, varav fyra valde att lämna in förslag. Av dessa har förslaget Veranda av Tham & Videgård arkitekter valts ut till fortsatt uppdrag.

Ur bedömningsutlåtandet:

Förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg som festlig mötesplats. Bedömningsgruppen delar teamets stadsbyggnadsanalys som beskriver mötet mellan staden och tornet i en skala som stämmer med Göteborg. Veranda blir som helhet ett nytt gränssnitt mellan staden och mötesplatsen, och ett tydligt landmärke i staden. Förslaget uppvisar bäst måluppfyllelse avseende arkitektonisk gestaltning, flödeshantering och utblick mot staden. Förslaget ställer samtidigt stora krav på närvaro och ökar därmed förväntan på Svenska Mässans aktivitet i stadsrummet.

Övriga förslagsställare:

White arkitekter
Wingårdh arkitektkontor AB
Schmidt, Hammer, Lassen architects

Bedömningsgrupp:

Roger Holtback, styrelseordförande, Svenska Mässan Stiftelse
Christel Armstrong Darvik, styrelseledamot, Svenska Mässan Stiftelse
Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers
Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers
Olof Hallberg, sakkunnig arkitekt, ABAKO Arkitektkontor AB
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad
Simon Wallqvist, planarkitekt, Göteborgs Stad
Karolina Keyzer, arkitekt, tidigare stadsarkitekt i Stockholm, sakkunnig stadsbyggnad, OKK+ AB
Stina Malm, arkitekt, Johannes Norlander Arkitektur AB

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Alla förslag till Svenska Mässan Gothia Towers

Alla förslag till Svenska Mässan Gothia Towers

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
Se alla förslag till för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers.
Fem utvalda att skissa på +One

Fem utvalda att skissa på +One

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
57 intresseanmälningar har kokat ner till fem utvalda i det parallella uppdraget om att rita Svenska Mässans fjärde torn i Göteborg. Tham & Videgård, White och Wingårdhs konkurrerar med danska Schmidt Hammer Lassen och holländska OMA om bli arkitekt för mässbyggnaden som ska ha omkring 40 våningar och en avvikande gestaltning från de nuvarande tre.
Upphovsrätt och nyttjanderätt – korrigering

Upphovsrätt och nyttjanderätt – korrigering

TävlingPrekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers
I Inbjudan till prekvalificering för det parallella uppdraget + One förekom en felaktig formulering gällande avsnittet under rubriken ”UPPHOVSRÄTT OCH...