Prekvalificering för utformning av Svenska Mässan Gothia Towers

Svenska Mässan i Göteborg planerar nu ett nytt höghus för hotell, restauranger och kontor samt en ny huvudentré vid Korsvägen. Såväl världsbesökare som göteborgare ska här välkomnas av den dynamiska och inbjudande atmosfär som kännetecknar Svenska Mässan Gothia Towers. Besökaren ska på platsen obehindrat kunna röra sig mellan hotell, restauranger, butiker, showarena, galleri, spa, kongress- och mässhallar – allt samlat under ett och samma tak. Här ska kunskap delas, idéer bli verklighet och relationer utvecklas. Mitt i en värld av matupplevelser blandat med konst, kultur och evenemang.

Nu bjuder Svenska Mässan Stiftelse, i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter, in till prekvalificering inför parallellt uppdrag. Prekvalificeringen är ett första steg i processen för att välja ut det arkitektkontor eller det team som får vara med och utforma den nya delen av Svenska Mässan och stadsrummet kring Korsvägen. Nästa steg är genomförandet av det parallella uppdraget, som sedan ska ligga till grund för ett detaljplanearbete.

Mer information hittar du i inbjudan:

Blankett för intresseanmälan: