Studenttävling – nya ögon på trä

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter inbjuder till arkitekturtävling för studenter om utformningen av en träffpunkt/mötesplats med scen på Nordbygg 2024.

Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring materialet trä, dess möjligheter och utmaningar, och att inspirera till nya kreativa och hållbara sätt att använda materialet i arkitektonisk gestaltning.

Målet är även att visa på cirkularitet och demonterbarhet i förslaget och nytänkande lösningar för detta, specifikt kopplat till materialet trä. Uppdraget är att utforma en inbjudande mötesyta med Nordbyggs huvudscen i centrum. Ytan ligger mitt på mässans entrétorg och ska fungera som ett nav, ett blickfång och en kreativ mötesplats för öppna seminarier och möten som på ett inspirerande och innovativt sätt manifesterar materialet trä i en ny cirkulär era.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att skapa en träffpunkt/mötesplats med scen, som ett innovativt och spänstigt blickfång med trä som material för arkitektonisk gestaltning. Förslaget ska ge uttryck för och möjliggöra en fungerande mötesmiljö samt tillhörande scen med sittmöjligheter för 50 personer till mässan Nordbygg 2024 i Stockholm.

Entréhall, Stockholmsmässan.

Genom tävlingen söker arrangörerna efter idéer där nytänkande, cirkularitet, demonterbarhet och kreativitet står i fokus och som visar på möjligheter och goda egenskaper hos materialet trä, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en rik upplevelse för brukare såväl som betraktare.

Arrangörerna ser gärna att de tävlande gestaltar en rik miljö som antingen som den är eller genom behandling ska kunna användas i både inom- och utomhusmiljö. Förslaget bör kunna återbrukas helt eller i delar.

Tidplan

  • Tävlingen startar 2023-08-14
  • Eventuella frågor om tävlingen skickas till tävlingsfunktionär senast 2023-10-18
  • Svar på frågor publiceras samlat senast 2023-10-25 på den här sidan.
  • Tävlingstiden slutar 2023-12-10

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury
bestående av:

  • Lina Hann, projektchef Stockholmsmässan/ Nordbygg
  • Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä
  • Tomas Alsmarker, chef Innovation & Forskning, Svenskt Trä
  • Malin Heyman, Atelier Heyman Hamilton

Juryns sekreterare är Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär är Liv Ljungqvist, Stockholmsmässan.