Tävling om Stora Torget i Motala – fyra arkitetteam utvalda - Sveriges Arkitekter

Motala kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter har arrangerat en inbjuden tävling om utformningen av Stora Torget i Motala. Syftet med tävlingen var att få fram ett högkvalitativt förslag för gestaltning av Stora Torget som fångar komplexiteten i att uppdatera en historiskt viktig plats, utan att den förlorar sin karaktär. Under perioden 17 september–14 december 2018 pågick tävlingen.

Ta del av förslagen i sin helhet här nedan!

Vad händer nu?

En jury bestående av tjänstemän och politiker från Motala kommun samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter kommer att bedöma tävlingsförslagen under februari–mars. Vinnaren förväntas vara utsedd i april. När tävlingen är avgjord kommer det vinnande tävlingsförslaget att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att planera torget.

Förslag 1: Platen anropar

Förslag 2: Sjöstadens gröna sluss

Förslag 3: Strömma stilla

Förslag 4: Vi ses på stora torget