Vinnaren korad i tävlingen om Stora Torget i Motala

 

Motala kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till tävling med syfte att få fram ett högkvalitativt förslag för gestaltning av Stora torget. Förslaget skulle fånga komplexiteten i att uppdatera en historiskt viktig plats, utan att den förlorar sin karaktär. Tävlingsområdet ligger i centrala Motala, där Göta kanal förenas med Vättern. Stora torget är Motalas hjärta och ska bli en självklar mötesplats för alla Motalabor. Visionen är att skapa ett flexibelt torg som erbjuder möjligheter för både små och stora evenemang och aktörer att dela Motalas vardagsrum.

Efter en prekvalificering valdes fyra arkitektteam ut för att delta i tävlingen. Tävlingen pågick under perioden 17 september–14 december.

Deltagande arkitektkontor:

 • WSP
 • Tengbom
 • Ekologigruppen
 • Topia

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Sjöstadens gröna sluss till vinnare i projekttävlingen om en ny gestaltning av Stora torget i Motala. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Motivering lyder: ”Sjöstadens gröna sluss är det förslag som juryn anser bäst motsvarar Motalabornas vision om ett lummigare, trivsammare och vackrare torg. Torget har fått en geometrisk och elegant komposition som vittnar om en stor inlevelse i platsens förutsättningar och historia. Förslaget är mycket väl genomarbetat, från den stora skalan ner i minsta detalj. Torgets klassiska utformning kommer att stå sig väl över tid, tack vare hög kvalitet i både design och material.”

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
 • Caroline Unéus, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (M)
 • Elias Georges, andra vice ordförande i kommunstyrelsen (S)
 • Maj Bergendahl, andra vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (S)
 • Alexandra Åberg, projektledare, landskapsarkitekt LAR/MSA, enheten för Fysisk planering, Motala kommun
 • Alaa Al Farhan, arkitekt, enheten för Fysisk planering, Motala kommun
 • Stina Elonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter
 • Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter

Jurygruppens sekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Mats Demerlöv, Motala kommun

Juryutlåtande

Alla tävlingsförslag

Tävlingsprogram

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag