Badutveckling Fyrishov – se förslagen i tävlingens första skede - Sveriges Arkitekter

Tävlingen för Badutveckling Fyrishov har nu gått in i bedömning av förslagen i tävlingsskede ett.

Fyrishov AB, i samarbete Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valts ut till tävlingens första steg. Juryn ska nu utse de två–tre förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg två.


Se förslagen i tävlingens första skede