Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan i Norrköping är avgjord

Norrköpings kommun bjöd in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Tävlingen är nu avgjord och vinnare utsedd.

Norrköpings kommun bjöd i september 2022 in till markanvisningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping. Tävlingen är delfinansierad av innovationsmyndigheten Vinnova, och har arrangerats i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Tävlingsprogrammet har granskats av Sveriges Arkitekter.

Bakgrunden till tävlingen är ett behov av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer. För att möta samtidens utmaningar behöver kommunen också bli en drivande aktör i en lokal omställning till ett hållbart byggande.

Juryn har enhälligt utsett en vinnare och rangordnat övriga inkomna förslag. Juryns utlåtande är en rekommendation inför erbjudande om marktilldelning efter erforderliga politiska beslut.

Vinnare

Förslag – Ramverk

Preservia, Kian Properties AB, Moelven Byggmodul AB,  Kaminsky Arkitektur, Mareld landskapsarkitekter.

Bild från förslaget Ramverk.

Med ett kraftfullt sammanhållet uttryck möter bebyggelsen den lilla platsen vid Norra Promenaden och bjuder in med dess sockelvåning med butikslokaler och bokaler, inskjutna från fasadliv för att tillföra en semiprivat del, här möblerad med till exempel en bänk..

Ur juryns motivering

Andra plats

Hemmahamn 

Sveafastgheter AB, White arkitekter, E.ON Sverige AB, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bild från förslaget Hemmahamn.

Kvarterets utformning har en enkel och självklar skala med en repetitiv fönstersättning, nästintill enformig, men där den tänkta återvunna och redesignade plåtfasaden ger bebyggelsen dess särskiljande karaktär.

Ur juryns motivering

Tredje plats

Förslag – Växa tillsammans

RE Equity Fond, EGA Erik Guidice Arkitekter, Kragh Berglund Landscape architecture and design, Energy First Sverige AB

Bild från förslaget Växa tillsammans.

Ett klassiskt kvarter i staden med anpassade volymer som sinsemellan å ena sidan uttrycker en samhörighet, och å andra sidan subtilt avviker med fasadmaterial, fönster, etcetera, som tillsammans förmedlar en tidlös stadsbyggnad.

Ur juryns motivering

Fjärde plats

Förslag – Boost

Skanska Sverige AB, Kamikaze Arkitekter, Landscape Syd

Bild från förslaget Boost.

En typisk bostadsbebyggelse med oftast mycket välplanerade bostäder som i dess uttryck upplevs som den stått på platsen länge. Tryggt och bastant med en sakral karaktär mot Norra Promenaden, och utan underliggande garage som ger mycket bra förutsättningar för en grön innergård.

Ur juryns motivering

Femte plats

Förslag – Urban oas

Eyragruppen AB, Vilborg Arkitekter, ADWICE Landskap och teknik, KAMTech

Bild från förslaget Urban oas.

En spännande stapling av volymer som också speglar en blandning av bostadstypologier, som blir utgångspunkt i bebyggelsens uttryck med en vertikal uppdelning av till synes enskilda byggnadskroppar.

Ur juryns motivering

Sjätte plats

Pekingankan 

ED-GRUPPEN AB, ED Bygg AB, Söderstaden i Östergötland AB, ARQLY

Bild från förslaget Pekingankan.

Kvarteret består av tre tydligt fristående byggnader med väl avvägd volymhantering med ett överlag fint taklandskap som ett framträdande koncept.

Ur juryns motivering