Marktilldelningstävling för bostäder i Norrköping

Publicerad: 2022-08-26

Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer.

Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus och gård för kvarteret Ankan i Inre hamnen utifrån uppställda mål och syften.

Tävlingen är öppen för deltagande med designteam bestående av byggaktörer, arkitekter och specialister inom hållbart byggande.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek
Tävlingar

De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek

Helsingborgs stad anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg. Tävlingen är nu avgjord.
Publicerad:
Ny tävling om resecentrum i Skellefteå
Tävlingar

Ny tävling om resecentrum i Skellefteå

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä
Tävlingar

Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter bjuder in till arkitekturtävling för studenter om utformningen av en träffpunkt/mötesplats med scen på Nordbygg 2024.
Publicerad: