Marktilldelningstävling för bostäder i Norrköping

Publicerad: 2022-08-26

Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer.

Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus och gård för kvarteret Ankan i Inre hamnen utifrån uppställda mål och syften.

Tävlingen är öppen för deltagande med designteam bestående av byggaktörer, arkitekter och specialister inom hållbart byggande.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: