Marktilldelningstävling för bostäder i Norrköping

Publicerad: 2022-08-26

Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer.

Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus och gård för kvarteret Ankan i Inre hamnen utifrån uppställda mål och syften.

Tävlingen är öppen för deltagande med designteam bestående av byggaktörer, arkitekter och specialister inom hållbart byggande.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors
Tävlingar

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
International architectural design competition in Tunisia
Tävlingar

International architectural design competition in Tunisia

International Architectural Design Competition Requalification of Byrsa Acropolis and Rehabilitation of the Carthage National Museum in Tunisia.
Publicerad: