Vinnare i tävlingen om kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg

Fojab Falkenberg Utsikt-insikt Arkitekt: Fojab genom Arkitekt SAR/MSA Mikael Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylander, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA Kjell Adamsson
Arkitekt: Fojab genom arkitekterna SAR/MSA Mikael Pettersson, Edvin Bylander, Stefan Johansson, Charlotte Kristensson, Kjell Adamsson

 

 

Förslaget Utsikt – Insikt vann tävlingen om nytt kunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln i Falkenberg. Bakom förslaget står Fojab Arkitekter.

Juryn motiverar sitt val med att det är det förslag som bäst uppfyller stadens ambitioner och målsättningar när det gäller att skapa en byggnad som andas både värdighet och öppenhet och ger kulturen och kunskapen en hög status i staden.
Ur motiveringen: Utsikt-insikt är en vacker byggnad med en stark identitet. Den träffsäkra ordningen i kvarteret och relationen till stadskärnan förstärker på ett stiligt sätt stadens struktur och svit av platser och torg. Angreppssättet kan bilda norm för fortsatt förtätning av staden. Byggnadens gestaltning och uttryck ansluter på ett nutida sätt till andra offentliga byggnader i Falkenberg. Den principiella ordningen i byggnaden inger tillit för att byggnaden ska kunna bli funktionell och användbar.

Juryn har bestått av företrädare för Falkenbergs kommun i form av Irene Wigroth, chef för Bygg- och projektenheten på stadsbyggnadskontoret; arkitekt SAR/MSA Johan Rosholm, stadsarkitekt; Veronica Lindhe, studie- och yrkesvägledare; Sven-Åke Bengtsson, processledare nybyggnad; Peter Gerhardsson, biblioteks- och kulturarvschef samt arkitekterna SAR/MSA Peter Erséus och Magnus Runesson, utsedda av Sveriges Arkitekter. Jurysekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter.

Förutom Fojab Arkitekter deltog Henning Larsen Architects, Arkitema och Juul Frost Arkitekter i den inbjudna tävlingen.

Läs mer:
Juryutlåtande Falkenberg

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Program för Kunskaps- och kulturcentrum Falkenberg

Program för Kunskaps- och kulturcentrum Falkenberg

TävlingKunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln, Falkenberg
Tävlingsprogrammet är klart för Kunskaps- och kulturcentrum Falkenberg. Det går att ladda ner här.
Fyra kontor tävlar i Falkenberg

Fyra kontor tävlar i Falkenberg

TävlingKunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln, Falkenberg
Arkitema, Henning Larsen Architects, Juul Frost Arkitekter och Fojab Arkitekter tävlar om att rita kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg.