Program för Kunskaps- och kulturcentrum Falkenberg

Falkenbergs kommun bjuder in till en projekttävling för att utforma en gymnasie- och biblioteksbyggnad. I tävlingen ingår också en skiss över hur hela kvarteret på lång sikt ska omvandlas.

Ladda ner programmet för tävlingen:
Tävlingsprogram Kunskaps- och kulturcentrum

Tävlingens syfte, ur programmet:
“Tävlingens syfte är att få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för den nya gymnasieskole- och huvudbiblioteksbyggnaden med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbol för Falkenbergs kommuns ambitioner för kunskap och kultur.”

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnare i tävlingen om kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg

Vinnare i tävlingen om kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg

TävlingKunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln, Falkenberg
Förslaget Utsikt – Insikt vann tävlingen om nytt kunskaps- och kulturcentrum. Juryn motiverar sitt val med att det är det förslag som bäst uppfyller stadens ambitioner och målsättningar när det gäller att skapa en byggnad som andas både värdighet och öppenhet och ger kulturen och kunskapen en hög status i staden.
Fyra kontor tävlar i Falkenberg

Fyra kontor tävlar i Falkenberg

TävlingKunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln, Falkenberg
Arkitema, Henning Larsen Architects, Juul Frost Arkitekter och Fojab Arkitekter tävlar om att rita kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg.