Kunskaps- och kulturcentrum i kv Krispeln, Falkenberg

Fojab Falkenberg Utsikt-insikt Arkitekt: Fojab genom Arkitekt SAR/MSA Mikael Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylander, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA Kjell Adamsson
Arkitekt: Fojab genom arkitekterna SAR/MSA Mikael Pettersson, Edvin Bylander, Stefan Johansson, Charlotte Kristensson och Kjell Adamsson.

Falkenbergs kommun bjöd i maj 2015 in till en projekttävling om utformningen av ett Kunskaps- och kulturcentrum samt en stadsplaneskiss över hela kvarteret Krispelns omvandling på lång sikt.

Vinnaren, Utsikt–insikt av Fojab Arkitekter, offentliggjordes vid prisutdelningen den 10 november.

Syftet med projekttävlingen, som arrangeras enligt Lagen om Offentlig Upphandling, är att anlita arkitekten till det vinnande
förslaget för projekteringen av byggnaden. Tävlingen utförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Projektet innehåller en gymnasieskola och ett huvudbibliotek centralt belägen i kommunen.

Juryn startade sitt arbete den 29 september. Prisutdelningen ägde rum den 10 november. Sveriges Arkitekters representanter i juryn är Peter Erséus från Erséus Arkitekter och Magnus Runesson, stadsarkitekt i Nässjö.

Övriga förslag:

Tävlingsprogram Kunskaps- och kulturcentrum

Juryutlåtande Falkenberg

Fojab prisutdelning Falkenberg
Glada vinnare på prisutdelningen. Foto: Katarina O Cofaigh