Tävlingsinbjudan avseende projekttävlingen om Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai

Expoområdet DUBAI 2020, illustration planbild

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai inbjuder arkitekt- och designteam till prekvalificering avseende projekttävling om gestaltning av Sveriges paviljong och utställning i Dubai 2020. Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syftet med tävlingen är att få fram ett innovativt förslag till en paviljong och dess utställning som ska bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

Uppdraget

I prekvalifikationen efterfrågas ett konsortium som kan bestå av exempelvis arkitekter, landskapsarkitekter, designer, utställningsproducenter, scenografer och kommunikatörer som kan ta fram följande:

Paviljong:

  • Design av paviljongsbyggnad
  • Framtagning av konstruktionsritningar
  • Att till konstruktören vara behjälplig vid uppförandet av paviljongen

Utställning:

  • Design av utställning
  • Konstruktionsritningar av utställning
  • Översyn installation och montering av utställning
  • Driftsättning av utställning

Ladda ned tävlingsinbjudan här
Mer material hittar du på Tendsign
Mer om tävlingen

Viktiga datum:
Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 25 maj
Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 29 maj
Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 4 juni
Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 7 juli
Startmöte för tävling: 13 augusti
Inlämning tävlingsförslag: 31 oktober
Utvärdering av inkomna tävlingsförslag: november-december 18
Tilldelningsbeslut: december 2018

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Projekttävling om Sveriges deltagande i Expo 2020 avgjord

Projekttävling om Sveriges deltagande i Expo 2020 avgjord

TävlingProjekttävling om Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai bjöd i maj 2018 in till en arkitekttävling om gestaltningen...