Projekttävling om Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai

Expo 2020 går av stapeln den 20 oktober 2020 och pågår i sex månader. Det blir första gången en världsutställning hålls i Mellanöstern eller Nordafrika (MENA).

MENA är en viktig exportmarknad för svenska företag och deltagandet skapar möjligheter för deltagande företag att sälja fler varor och tjänster i regionen. Med omkring 25 miljoner förväntade besökare kommer Expo 2020 också vara en plattform för spridandet av en positiv Sverigebild, som kan locka besökare och investeringar till Sverige.

Expo 2020 har temat ”Connecting Minds, Creating the Future”. Utställningen kommer att ha tre tematiska huvudområden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility), hållbarhet (sustainability). Den svenska paviljongen kommer att vara placerad i sustainability-/hållbarhetsområdet och ha en total tomtstorlek på 2170 kvm  (med möjlighet att nyttja ytterligare 200 kvm) varav 70 procen får bebyggas. Maxhöjden är 18 meter.

Syfte med tävlingen

Syftet med tävlingen är att få fram ett innovativt förslag till en paviljong och dess utställning som ska bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

Viktiga datum

Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 25 maj
Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 29 maj
Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 4 juni
Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 7 juli
Startmöte för tävling: 13 augusti
Inlämning tävlingsförslag: 31 oktober
Utvärdering av inkomna tävlingsförslag: november-december 18
Tilldelningsbeslut: december 2018