Projekttävling om Sveriges deltagande i Expo 2020 avgjord

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai bjöd i maj 2018 in till en arkitekttävling om gestaltningen av den svenska paviljongen och dess utställning. Tävlingen arrangerades i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling, och i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsuppdrag

Tävlingstiden pågick mellan den 13 augusti–31 oktober. Tävlingsuppgiften för de fyra utvalda teamen var att presentera ett väl gestaltat och genomförbart förslag för paviljong och utställning. Förslagets bärande gestaltningsidé och förhållningssätt skulle tydligt framgå, såväl i byggnad som i utställning.

Deltagande arkitektkontor:

 • Wingårdhs, Monica Förster, Sanna Gebeyehu
 • Sweco Architects + Grand Public, Tierra Grande Productions
 • Belatchew + WSP, Fritz Halvorsen, Bea Szenfeld
 • Alessandro Ripellino Arkitekter + Studio Gardere, Luigi Pardo Architetti

Vinnarförslaget The Forest

Juryn har kommit fram till att The Forest av Alessandro Rippellino Arkitekter tillsammans med Studio Gardere och Luigi Pardo Architetti är det förslag som mest övertygande förenar ett starkt koncept med arkitektoniska kvaliteter och funktionella krav. Förslaget rekommenderas därför för fortsatt bearbetning och genomförande.

Motivering lyder: ”The Forest bygger på en stark idé som juryn bedömer kan ge projektet en alldeles egen identitet och känsla. Förslaget är konsekvent genomfört, har många bottnar, och tål en närmare granskning. Paviljongens yttre, och hur den presenterar sig mot Expo-området, fullföljs av en stark inre rumslig utställningsutformning till en mycket stark helhetsupplevelse. Sammantaget är The Forest ett förslag som inte kommer att lämna besökaren oberörd.”

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • J Anders Lönnberg, Generalkommissarie
 • Nina Ekstrand, Bitr. Generalkommissarie
 • Sara Grahn, Arkitekt SAR/MSA professor KTH, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Daniel Norell, Arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Mats Widbom, Arkitekt SAR/MSA vd Svensk Form
 • Jesper Kjaergaard, Founder/CEO DONT
 • Aurore Belfrage, Ledamot Kommittén
 • Jessica Einebrant, Brand & Design Manager SwedaviaHåkan Andersson, projektledare, SFV

Adjungerad ledamot: Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA byggprojektledare
Sekreterare: Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Eric Vänerlöv, jurist, Sekretariatet

Läs juryutlåtandet

Läs tävlingsprogrammet

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag